Your Voice, Our Strength
Browsing Tag

DGP Assam

মহানগৰ আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা ।

আজিৰ খবৰ, ২৩ জুন : মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ মজলীত সন্ধিয়া মহানগৰ আৰক্ষী আৰু আজাৰা আৰক্ষীয়ে চলালে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । অভিযানতে মহানগৰী আৰক্ষী আৰু আজাৰা আৰক্ষীয়ে ধাৰাপুৰ মজলীৰ পৰা জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমানৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী । মজলীৰ ছফীকুল ইছলাম নামৰ…